Certificatul de edificare a construcției

Certificatul de edificare a construcției sau certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces – verbal de recepție la terminarea Mai mult …