GPS-GNSS

Determinam coordonatele punctelor in sistemul WGS84 si in sistem de proiecție „Stereografic 1970” si sistemul de altitudini „Marea Neagra 1975” in mod static (post procesare) sau in timp real (RTK), cu ajutorul stațiilor permanente din sistemul Rompos, in funcție de precizia de determinare necesara tipului de lucrare. Precizia de determinarea a coordonatelor poate fi de ordinul milimetrilor sau a centimetrilor, in funcție de cerința proiectului.

Tipuri de lucrări in care este folosita tehnologia GNSS sunt:

– realizarea reţelelor de ridicare, rețelei de îndesire sau de trasare;

– ridicări de detaliu pentru diverse categorii de lucrări;

Sistemul NAVSTAR – GPS (NAVSTAR – NAVigation Satellites with Time And Ranging; GPS – Global Positioning System) este un sistem de navigaţie radio cu ajutorul sateliţilor, care furnizează poziţii tridimensionale, informaţii de navigaţie şi informaţii de timp utilizatorilor ce dispun de receptoare specifice. Acest sistem este disponibil pe tot Globul şi este practic independent de condiţiile meteo. Segmentul spatial GPS este alcătuit din totalitatea sateliţilor NAVSTAR-GPS, care transmit continuu pe două frecvenţe semnale de timp sincrone, parametrii necesari poziţionării (efemeride) şi informaţii suplimentare (starea de operaţionalitate a sateliţilor etc.). În prezent sistemul de sateliţi (constelaţia de sateliţi) GPS constă în 32 de sateliţi dispuşi în şase plane orbitale

Sistemul satelitar rusesc GLONASS(Global Navigation Satellite System) intenţionează să ofere date pentru a fi utilizate în navigaţia maritimă, aeriană şi terestră în orice moment şi în orice punct de pe Pământ, dar si domeniului civil. Constelaţia  sistemului în prezent este formată din 24 de sateliţi GLONASS, dispuşi pe 3 plane orbitale. Planele orbitale sunt dispuse la 120° unul faţă de celalalt şi conţin fiecare câte 8 sateliţi. O astfel de configuraţie orbitală duce la obţinerea unei acoperiri globale continue şi la o determinare precisă a poziţiei.

Staţiile de referinţă funcţionează permanent furnizând date în timp real, precum şi la intervale de timp prestabilite (1h, 24h).Staţiile recepţionează date în mod continuu de la sateliţii NAVSTAR GPS (toate staţiile) şi de la sateliţii sistemului rusesc GLONASS.

Sistemul ROMPOS este tehnologia care utilizează stațiile permanente pentru a determina poziția unui receptor. Stațiile permanente au poziția cunoscuta permanent si pot transmite corecții receptoarelor echipate cu decodoare pentru semnalul primit de la stația de baza. Corecțiile transmise de receptorul de baza pot fi corecții de pseudo-distanțe si corecții de variații a pseudo-distanțelor. Modalitățile de determinare a acestor corecții pot avea la baza codurile transmise de sateliți sau măsurătorile folosind faza undei purtătoare.