TRASARE

Trasari puncte (coordonate)

Trasarea (intarusarea) este operatia de transpunerea pe teren a elementelor proiectate (constructii, drumuri, limite de proprietate etc.). Pentru aceasta se determină din proiect sau planuri, coordonatele plane şi cotele unei serii de puncte ale elementelor care trebuie materializate pe teren.

Operatiile de trasare pot fi:

  • trasarea pe teren a căilor de comunicaţii (drumuri, căi ferate, linii de transport de energie, magistrale de alimentare şi evacuare a apei etc.)
  • trasarea pe teren a axelor principale, trasarea în detaliu a construcţiilor (contururile şi axele acestora precum şi punctele caracteristice ale obiectelor)
  • trasarea pe teren a limitelor de proprietate;
  • trasarea „cota 0 (zero)”

Trasarea limitelor de proprietate

Trasarea/pichetarea terenului sau a limitelor de proprietate este procesul prin care, in baza coordonatelor cadastrale, se indica si materializeaza in teren cu precizie ridicata colturile terenului.

Pentru materializarea punctelor de coordonate se bat tarusi metalici sau din lemn.

Trasarea se executa de catre un topograf autorizat in baza coordonatelor de forma (X,Y) si cota (Z), in Sistemul de Proiectie “Stereografic 1970”, iar pentru cote in Sistem de Cote “Marea Neagra 1975”, cu aparate G.N.S.S.(GPS-RTK) avand o precizie ridicata, referinta fiind sistemul satelitar.

Pichetarea terenului se finalizeaza printr-un proces-verbal de trasare, intocmit de noi, in calitatea de persoana autorizata ANCPI, semnat si stampilat. Procesul verbal va este necesar pentru autorizatia de construire, pentru a dovedi corectitudinea limitelor de proprietate.

Pretul pentru intarusarea terenului difera in functie de numarul de puncte trasate si de locatia terenului. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta.

Trasarea axelor constructiei

Prin trasarea axelor constructiei, fie bloc sau o locuinta familiara cu regim de inaltime P, se materializeza in teren cu o precizie milimetrica planul intocmit de proiectant/arhitect. Este esentiala trasarea proiectului pentru ca ridicarea constructiei de nu sufere probleme de pozitionare inca de la faza de fundatie. Axele trasate gresit pot conduce la probleme grave in exploatarea constructiei.

O alta problema des intalnita este referinta gresita la care se raporteaza constructorul atunci cand alege sa trasaze constructia cu ruleta.

Cota +/- 0.00 este o referinta, un reper de cota pentru dezvoltarea pe verticala a construtiei.

Trasarea axelor se finalizeaza prin intocmirea procesului verbal de trasare.

Pretul pentru trasarea axelor constructiei difera in functie de numarul de axe trasate, de locatie si configuratia terenului. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta.