CADASTRU SI INTABULARE

Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cuprinde evidenţa tehnică, economică şi juridică a imobilelor din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu.

Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară.

Prin receptia documentatiei cadastrale depuse se realizează cadastrul si intabularea imobilului.

In functie de tipul de imobil, documentatia cadastrala se poate intocmi pentru: