RIDICARI TOPO

Prin ridicarea topo sau studiu topo obtinem configuratiei terenului  sub forma de plan topografic/plan de situatie cu curbe de nivel si/sau model 3D.Densitatea punctelor se stabileste impreuna cu beneficiarul, iar acolo unde configuratia terenului o cere, punctele vor fi luate cat mai des pentru a obtine o imagine cat mai detaliata asupra reliefului terenului.Cu cât scara planului este mai mare, cu atât creşte fidelitatea reprezentării, iar geometrizările liniilor din teren devin mai mici.

Planul topografic este o reprezentare conventionala, in plan, analogica sau digitala, a unei suprafete de teren, intr-o proiectie cartografica si intr-un sistem de referinta.Sistemul de proiectie „Stereografic 1970”  este sistemul de referinta planimetric folosit in Romania, iar pentru cote este folosit Sistemul de referinta „Marea Neagra 1975”.

Intocmire profile

La proiectarea şi execuţia lucrarilor de inginerie, in special a căilor de comunicaţii se execută lucrări în scopul întocmirii a două tipuri de profile:

  • profil longitudinal
  • profil transversal

Profilul terenului între două puncte se obţine secţionând terenul cu un plan vertical, care trece prin punctele respective. Pentru o reprezentare cât mai sugestivă a reliefului terenului se alege scara înălţimilor de zece ori mai mare decât scara lungimilor. Redactarea profilului longitudinal între punctele A şi B se face în funcţie de cotele punctelor de pe traseu şi distanţele între puncte. Pe o dreaptă orizontală se raportează la scara distanţele dintre punctele de profil.

Pe verticală axului profilului, perpendicular pe dreapta distanţelor, se raportează la scara înălţimilor cotele punctelor.

Raportarea cotelor se face faţă de un teren plan de referinţă, care permite reprezentarea punctului de cota cea mai mică. Din punctele obţinute pe axa verticală se duc orizontale care împreună cu verticalele ce trec prin punctele de pe axa orizontală dau punctele de pe suprafaţa terenului. Prin unirea acestor puncte se obţine profilul topografic al terenului între punctele A şi B.

Profilul longitudinal

Presupune executarea unei ridicari în lungul traseului, pe punctele marcate în axul căii de comunicaţie, urmărindu-se asigurarea unei precizii necesare atât pentru studiile de proiectare cât şi pentru faza de execuţie a căii de comunicaţie. Produsul final al acestei operaţiuni este profilul longitudinal al traseului, scările uzuale fiind 1 : 1000 pentru distanţe şi 1 : 100 pentru cote.

Pe graficul profilului longitudinal al terenului se fixează linia roşie a traseului, conform principiilor şi condiţiilor impuse de proiectare.

Profilul transversal

Profilele transversale se execută prin metoda radierii, de ridicare altimetrică a detaliilor (nivelment geometric), pe direcţii perpendiculare pe axul căii de comunicaţie, pornind de la punctele caracteristice marcate pe teren, din axul căii, care se regăsesc în profilul longitudinal. Lucrările de ridicare a profilelor transversale se execută concomitent cu lucrările de ridicare a profilului longitudinal.

Calcul de volume de terasamente

In urma ridicarii topografice a terenului si prelucrarea datelor, putem calcula si estima un volum.

Prin calculul volumelor de terasamente şi mişcarea pământului se urmăreşte, în vederea evaluării cantităţilor şi costurilor terasamentelor, să se rezolve următoarele probleme:

  • evaluarea volumului lucrărilor de terasamente
  • stabilirea unui transport cât mai judicios sub aspectul mijloacelor de transport şi de la locul unde se transportă pământul
  • determinarea distanţei medii de transport pentru fiecare mijloc de transport în parte

Pentru calculul volumelor sau estimarea volumelor, se executa masuratori in detaliu in teren, acestea se prelucreaza, iar rezultatul este modelul 3D si estimarea volumului in metri cubi.

Calculul de volum este necesar atunci cand doriti sa estimati volumul de sapatura excavat, volumul de umplutura, calculul de gramezi de balast, zgura, fier etc.

Pentru mai multe detalii si o cerere de oferta va rugam sa ne contactati.