INTABULARE CONSTRUCTIE

Este o lucrare de actualizare informatii tehnice a unui numar cadastral deja existent (intabulat) pe care se adauga o constructie noua, ce a fost construita pe acesta. Acest proces se efectueaza la terminarea lucrarilor, dupa efectuarea receptiei, deci obtinerea procesului verbal de receptie al constructiei. Acesta este stadiul in care ne puteti contacta si demara procedurile urmatoare, necesare la inscrierea constructiei in cartea funciara.

Acte necesare

 • Certificat fiscal – cu mentiunea „cadastru si Intabulare” eliberat de primarie – Directia Taxe si Impozite Locale , in care sa fie mentionata valoarea de impozitare pentru constructie – in original;
 • Certificat de edificare a constructiei, emis de catre primarie – in forma legalizata;
 • Autorizatia de construire – in forma legalizata;
 • Proces–verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau dupa caz, autorizatia de demolare / extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul – copii legalizate;
 • Planuri imobilului, anexa la autorizatia de construire, intocmite de catre arhitect, cu mentiunea (stampila) „vizat spre neschimbare” – fotocopii (xerox);
 • Extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original;
 • Actele de proprietate – in baza carora este detinut terenul – fotocopii (xerox);
 • Documentatia cadastrala existenta – fotocopie (xerox);
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare (in cazul persoanelor juridice) – fotocopii (xerox);
 • Certificat energetic – pentru constructiile a caror receptie a fost efectuata dupa data de 19.07.2013;
 • Adeverinta numar postal (unde este cazul, eliberata de primarie) – copie legalizata;
 • Acordul bancii privind intabularea (doar daca exista mentiunea interzicerii construirii ca sarcina in cartea funciara) – in original;

Termene si detalii despre avizare

Termenul de avizare a documentatiei de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara este 15 de zile lucratoare in regim normal sau 5 zile lucratoare in regim de urgenta.

Taxa perceputa in regim normal este de 60 lei + (0.05 % din valoarea de impozitare constructiei, mentionata in certificatul fiscal), iar avizarea in regim de urgenta este de cinci ori taxa normala.

Lucrarile sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si reglementarile emise catre A.N.C.P.I.(Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara)

Documentatia primita

Documentatia primita de proprietar in urma receptiei de catre O.C.P.I.:

 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara
 • P.A.D. (Plan de Aplasament si Delimitare)
 • Relevee (unde este cazul)