URMĂRIREA COMPORTĂRII CONSTRUCȚIILOR

Urmărirea comportării construcțiilor în timp ( comportarea construcțiilor în timp / monitorizarea constructiilor / urmarirea comportarii in exploatare / UCC) sau urmarirea speciala este activitatea de urmarire a comportarii constructiilor si consta în masurarea,înregistrarea, prelucrarea si interpretarea sistematica a valorilor parametrilor ce definesc masura în care constructiile îsi mentin cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte, activitate executata, de regula, de catre un inginer geodez.

Urmarirea speciala este activitatea de urmarire a comportarii constructiilor si consta în masurarea, înregistrarea, prelucrarea si interpretarea sistematica a valorilor parametrilor ce definesc masura în care constructiile îsi mentin cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte (conform ordinului nr.847/2014).

Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor – acţiune sistematică de observare, examinare, investigare a modului în care răspund/reacţionează construcţiile, în decursul utilizării lor, sub influenţa agenţilor de mediu, a condiţiilor de exploatare şi a interacţiunii construcţiilor cu mediul înconjurător şi cu activitatea utilizatorilor.

Activitatea de urmarire a comportarii constructiilor cuprinde:

– inspectii vizuale;

–  interpretarea primara a rezultatelor verificarilor realizate de personalul de exploatare;

–  completarea raportului de observatii vizuale si consemnarea situatiilor atipice observate;

–  comunicarea situatiilor atipice catre factorii de decizie in conformitate cu sistemul informational aferent lucrarii;

Prin deplasări și deformații putem include urmatoarele:

 • tasări, sau deplasarea pe verticală în jos ale fundațiilor construcțiilor și a terenului de fundație;
 • bombări sau deplasari pe verticală în sus ale fundațiilor;
 • săgețile unor elemente de construcții ca grinzi, stâlpi, plăci supuse unor încărcături verticale sau orizontale care provoacă înconvoierea acestora
 • deplasările pe orizontală, ale elementelor unei construcții;
 • înclinările, datorate tasărilor inegale fără a afecta geometria construcțiilor;
 • crăpăturile și fisurile

Obiective de urmarit:

 • CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE

 • PODURI
 • BARAJE

 • DRUMURI / AUTOSTRAZI;

 • TERENURI AFECTATE DE ALUNECARI DE TEREN / SURPARI

Metode prin care se urmareste obiectivul:

– nivelment geometric de precizie;

– metode G.N.S.S. (sisteme de pozitionare globala);

– laser scanning

STAS respectate

– P 130-1999 – Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

– C61-64 – Determinarea tasarii constructiilor de locuinte,social-culturale si industriale prin metode topografice;

– 2745-90 – Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode topografice;

– 10493-76 – Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si terenurilor;

Cadru legal

a)Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare;

b)Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calittatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

f)Regulamentul privind controlul de stat al calitatii în constructii, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 272/1994;

g)Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii ?i instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;

h)Hotarârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

j)Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

k)Normativ privind comportarea în timp a constructiilor, indicativ P 130-1999, aprobat prin Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr.57/N/1999, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 1/20001;

Conform  articolului 15 din ordinul mai sus precizat, urmarirea speciala a comportarii constructiilor se instituie la:

1.constructii noi de importanta deosebita sau exceptionala stabilita prin proiect;

2.constructii în exploatare cu evolutie periculoasa, recomandata de concluziile unei expertize sau ale unei inspectii extinse;

3.cererea proprietarului, a I.S.C., a M.D.R.A.P. sau a organismelor recunoscute în domeniul constructiilor;

Pentru orice alta informatie suplimentara sau pentru o oferta va rugam sa ne contactati.