Trasarea axelor construcției

Una dintre primele greșeli atunci când începeți construirea casei mult visate sau a unui proiect ce implică o construcție este necontractarea unui topograf autorizat pentru trasarea axelor construcției.

Prin procesul de trasare a axelor construcției se transpune planul întocmit de către arhitect în teren.

Executarea trasării se finalizează printr-un proces-verbal de trasare, semnat si stampilat.

Fie ca este un proiect mic de trasare a axelor unei casei cu un nivel de înălțime sau de trasarea unui bloc, a unei hale sau alt tip de construcție, trasarea este necesară. Beneficiarii lasă in seama constructorilor acest lucru, iar aceștia se rezuma prin a trasa construcția cu ruleta . Acestă metoda de trasare conduce către mai multe erori care inițial sunt greu sesizate. Începerea greșită a construcției provoacă probleme pe toată durata de execuție și exploatare. Pentru construcțiile cu regim mare de construire se recomandă trasarea axelor pe nivele.

Acte necesare pentru trasarea axelor construcției:

  • Planul de trasare in format DWG (format Autocad)
  • Planul de amplasament si delimitare (PAD)