DEZMEMBRARE

Dezmembrare imobil

Dezlipirea sau dezmembrarea unui imobil este operaţiunea de împărţire a unui imobil înscris în cartea funciară, cu sau fara constructii, în două sau mai multe imobile cu suprafeţe egale/inegale ce se vor înscrie în cărţi funciare distincte;

Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operaţiuni de modificare a imobilului au caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate.

Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial şi a unui act încheiat în formă autentică notarială.

De regula, este necesara atunci cand se doreste iesirea din indiviziune sau instrainarea (vanzarea) unui anumit lot.In urma acestui proces, fiecare lot primeste un numar cadastral individual.

Operaţiunea de dezlipire a unui imobil este considerată finalizată în momentul înscrierii actului autentic de dezlipire/alipire în cartea funciară

Acte necesare

  • Extras de carte funciara pentru informare (recent, maxim 1 luna) – in original;
  • Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
  • Actele de proprietate – copii xerox;
  • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
  • Certificat de urbanism – in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) – in original.
  • Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;

Termen de avizare

Termen de avizare documentatie de catre Oficiul de Cadastru: 9 zile lucratoare (regim normal) sau 3 zile lucratoare (regim de urgenta). In cazul regimului de urgenta, TopoUrban nu percepe onorariu diferit pentru acest timp de serviciu.