Documentația tehnică de obstacolare pentru aviz AACR

Ce este documentația tehnică de obstacolare pentru avizul AACR ? Este o documentație tehnică întocmită de către un inginer geodez autorizat ANCPI prin efectuarea măsurătorilor topo-geodezice in sistemele de referință WGS-84 si Marea Neagra 1975 necesara pentru emiterea avizului AACR Mai mult …

Modificarea construcției față de proiect. Este dispoziția de șantier soluția?

O problemă des întâlnită la intabularea construcțiilor noi sunt modificările efectuate pe parcursul execuției care nu sunt conforme cu proiectul avizat, anume planurile vizate spre neschimbare. Se întâmplă ca pe durata execuției să apară diferite probleme tehnice sau beneficiarul să Mai mult …

Certificatul de edificare a construcției

Certificatul de edificare a construcției, certificatul de atestare a edificarii constructiei sau certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces Mai mult …

Certificat energetic

Certificatul energetic sau certificatul de performanță energetică este reglementat in Romania prin Legea nr.159/2013 pentru modificarea Legii nr.372/2005. Acesta este valabil timp de 10 ani de la data emiterii. Certificatul energetic este necesar la: vânzarea imobilului recepția construcțiilor închirierea imobilului Mai mult …

Trasarea axelor construcției

Una dintre primele greșeli atunci când începeți construirea casei mult visate sau a unui proiect ce implică o construcție este necontractarea unui topograf autorizat pentru trasarea axelor construcției. Prin procesul de trasare a axelor construcției se transpune planul întocmit de Mai mult …

Importanța trasării/ întărușării/ pichetării terenului

O etapă importantă atunci când se dorește începerea construirii unui gard, împrejmuirea imobilului  sau a unei construcții este trasarea limitelor de proprietate. Prin procesul de trasare se executa transpunerea proiectului din plan, efectiv in teren. Aceasta etapa se executa de Mai mult …

Intrebari frecvente cadastru

In aceasta rubrica incercam sa dam un raspuns anumitor intrebari adresate in mod frecvent. Cadastru este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile Mai mult …