PUG / PUZ / PUD/ PAC

Ridicari topografice suport pentru PUG/PUZ/PUD

plan topografic – reprezentarea grafica conventionala, micsorata a proiectiei orizontale a detaliilor topografice

Documentatiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbana referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile, procesele si masurile de amenajare si de dezvoltare durabila a localitatilor. Documentatiile de urbanism se elaboreaza de catre colective interdisciplinare formate din specialisti atestati în conditiile legii.(art.44)

Documentatiile de urbanism care sunt supuse avizarii de catre O.C.P.I., realizarea suporturilor topografice analogice si digitale pentru:
a) Planul urbanistic general si regulamentul local aferent acestuia (PUG)

b) Planul urbanistic zonal si regulamentul local aferent acestuia (PUZ)

c) Planul urbanistic de detaliu (PUD)

d) Planurile topografice analogice si digitale necesare intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire sau de desfiintare (PAC)

Planul urbanistic general (P.U.G) are atât caracter director si strategic, cât si caracter de reglementare si reprezinta principalul instrument de planificare operationala, constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ – teritoriala trebuie sa îsi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în functie de evolutia previzibila a factorilor sociali, geografici, economici, culturali si a necesitatilor locale.(art.46)

Planul urbanistic zonal (P.U.Z.) este instrumentul de planificare urbana de reglementare specifica, prin care se coordoneaza dezvoltarea urbanistica integrata a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamica urbana accentuata. Planul urbanistic zonal asigura corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a zonei cu Planul urbanistic general. (art.47)

Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic si arhitectural, reglementari cu privire la regimul de construire, functiunea zonei, înaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale cladirilor, materialele admise

Planul urbanistic de detaliu (P.U.D) are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate. PUD-ul reglementează retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, accesurile auto şi pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului. Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunţită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal.(Art 48)

Avizul de începere a lucrării reprezintă documentul prin care se permite începerea și desfășurarea lucrărilor de specialitate într-o anumită zonă, denumită suprafață de desfășurare a lucrării și într-un anumit interval de timp, denumit termen de execuție. Avizul se solicitata de catre persoana autorizata (executant) inainte de inceperea lucrarii.

Avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate se solicita pentru toate lucrările de PUG, PUZ, indiferent de suprafață.