Certificatul de edificare a construcției

Certificatul de edificare a construcției sau certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces – verbal de recepție la terminarea Mai mult …

Certificat energetic

Certificatul energetic sau certificatul de performanță energetică este reglementat in Romania prin Legea nr.159/2013 pentru modificarea Legii nr.372/2005. Acesta este valabil timp de 10 ani de la data emiterii. Certificatul energetic este necesar la: vânzarea imobilului recepția construcțiilor închirierea imobilului Mai mult …

Trasarea axelor construcției

Una dintre primele greșeli atunci când începeți construirea casei mult visate sau a unui proiect ce implică o construcție este necontractarea unui topograf autorizat pentru trasarea axelor construcției. Prin procesul de trasare a axelor construcției se transpune planul întocmit de Mai mult …

Importanța trasării/ întărușării/ pichetării terenului

O etapă importantă atunci când se dorește începerea construirii unui gard, împrejmuirea imobilului  sau a unei construcții este trasarea limitelor de proprietate. Prin procesul de trasare se executa transpunerea proiectului din plan, efectiv in teren. Aceasta etapa se executa de Mai mult …