Plan Stereografic 70 pentru aviz racordare utilități

Când se solicită?

Planul de situatie se solicită ca anexă la avizul pentru rețele edilitare (gaze, branșament electric(ENEL), RADET, racordare la apă si canalizare, telefonie, etc.). La cererea pentru avizul tehnic de racordare (ATR) sau cererea pentru aviz de amplasament pentru branșament ENEL, cererea pentru racordare gaze sau alte utilităti (rețele edilitare) este necesară pozitionarea imobilului in Sistemul National de Proiectie „Stereografic 1970”, pentru determinarea solutiei tehnice.

Ce se solicită?

Se solicită planul de situație întocmit la scară ( in funcție de suprafata imobilului se poate intocmi la scările 1: 200, 1:500, 1:2000) insotit de coordonatele imobiului in sistemul de proiecție Stereografic 1970 vizat de o persoană autorizată A.N.C.P.I. (cadastru).

Ce conține planul de situație solicitat si executat de firma noastră?

Planul de situație in Stereo 1970 poate conține, in functie de tipul de lucrare, urmatoarele elemente:

  • elementele din teren (construcții, limite de proprietate vecine, rețele edilitare existente in teren, limita stradala etc.);
  • inventarul de coordonate in Stereografic 1970 al traseului rețelei proiectate (LES – linie electrică subterană);
  • inventarul de coordonate in Stereografic 1970 al conturului imobilului (teren si construcții);
  • poziția in coordonate Stereografic 1970 a BMPT-ului (Bloc de Măsură si Protecție Trifazat) sau FDCP (Firida de Distribuție si Contorizare Palier);
  • poziția in coordonate Stereografic 1970 a PTA (Post Trafo Aerian), PTAB (Post de Transformare in Anvelopă de Beton) sau PTM (Post de Transformare in construcție Metalică);

Planul predat este certificat?

Planul de situație in coordonate „Stereografic 1970” este vizat (stampilat) de firma / persoana autorizată de cadastru A.N.C.P.I. Suplimentar, la cerere in functie de cerintele proiectului, se poate depune pentru avizare receptie tehnică la O.C.P.I. (Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară)

Cu ce vă mai putem ajuta?

Suplimentar planului de situație vi se mai pot solicita:

  • plan de încadrare in zona la scările 1:500 sau 1:2000, 1:5000 (după caz);
  • masurarea imobilului in cazul in care imobilul nu este intabulat;
  • extras de carte funciară;

Cum intru in posesia planului?

Ne contactati folosind formularul de contact/e-mail sau telefonic, ne furnizati detaliile situatiei dvs.,apoi preluam problema si o rezolvam in cel mai scurt timp. Contactează-ne aici !