Plan Stereo 70 pentru aviz racordare utilități

Când se solicită?

Se solicită ca anexă la avizul pentru rețele edilitare (gaze, branșament electric(ENEL), RADET, racordare la apă si canalizare, telefonie, etc.). La cererea pentru avizul tehnic de racordare (ATR) sau cererea pentru aviz de amplasament pentru branșament ENEL sau alte utilitari (rețele edilitare).

Ce se solicită?

Se solicită planul de situație (schita) întocmit la scară ( scara 1: 200, 1:500, 1:2000) in sistemul de proiecție Stereografic 1970 vizat de o persoană autorizată ANCPI (cadastru).

Ce conține planul de situație solicitat si executat de firma noastră?

Planul de situație in Stereo 1970 conține:

  • elementele din teren (construcții, limite de proprietate vecine, rețele edilitare existente in teren, limita stradala etc.);
  • inventarul de coordonate in Stereografic 1970 al traseului rețelei proiectate (LES – linie electrică subterană);
  • inventarul de coordonate in Stereografic 1970 al conturului imobilului (teren si construcții);
  • poziția in coordonate Stereografic 1970 a BMPT-ului (Bloc de Măsură si Protecție Trifazat) sau FDCP (Firida de Distribuție si Contorizare Palier);
  • poziția in coordonate Stereografic 1970 a PTA (Post Trafo Aerian), PTAB (Post de Transformare in Anvelopă de Beton) sau PTM (Post de Transformare in construcție Metalică);

Planul predat este certificat?

Planul de situație in Stereo 1970 este vizat (stampilat) de firma de cadastru autorizată ANCPI. Suplimentar, la cerere, se poate depune pentru receptie tehnică la OCPI (Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară)

Cu ce vă mai putem ajuta?

Suplimentar planului de situație vi se mai pot solicita:

  • plan de încadrare in zona la scările 1:500 sau 1:2000 (după caz)
  • extras de carte funciară

Cum comand?

Puteți comanda toate elementele detaliate mai sus apelând la serviciile noastre, ușor si rapid le primiți pe e-mail. Comandă aici !