CADASTRU TEREN

Situația în care imobilul „nu are cadastru”. Se execută o lucrare de primă înscriere imobil în cartea funciara (intabulare), prin atribuirea unui număr cadastral unic si deschiderea de carte funciara. Se execută măsurători topografice la teren în sistemul de proiecție „Stereografic 1970”, iar în urma prelucrărilor, o sa rezulte un plan topo-cadastral. Se întocmește documentația, datele obținute în urma măsurătorilor împreuna cu datele din actele de proprietate se introduc în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara, apoi toată documentația se depune în format analogic către oficiul teritorial, urmând a fi analizată de către personalul de specialitate. Atât partea digitală, cat si partea analogică se depune de către o persoana autorizată, deci ne ocupam de tot procesul, până la finalizarea lucrării.

⊕ Acte necesare intabulare teren fără construcție

Pentru depunerea si recepția dosarului sunt necesare urmatoarele documente:

 • Certificat fiscal cu mențiunea „cadastru si intabulare”;
 • Actele de proprietate ale imobilului – copii legalizate la notar: titlu de proprietate, contrat de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, precum si actele invocate de acestea;
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox;
 • pentru personale juridice: copie C.U.I. si certificat constatator;

⊕ Acte necesare intabulare teren cu constructie

 • Certificat fiscal – cu mentiunea „cadastru si intabulare”;
 • Actele de proprietate ale imobilului – copii legalizate: titlu de proprietate, contrat de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, precum si actele invocate de acestea( dupa caz);
 • Autorizatia de construire si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei (dupa caz) – in forma legalizata;
 • Actele de identitate ale proprietarilor/proprietarului – fotocopii (xerox);
 • pentru personale juridice: copie C.U.I. si certificat constatator;

⊕ Termene si detalii despre avizare

Termenul de avizare a documentatiei de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara este 18 zile lucratoare in regim normal sau 7 zile lucratoare in regim de urgenta. Taxa perceputa in regim normal este de 120 lei, iar in regim de urgenta este de cinci ori taxa normala (120 lei x 5 = 600 lei).

Lucrarile sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si reglementarile emise de A.N.C.P.I.

⊕ Documentatia primita

Documentatia primita de proprietar in urma receptiei de catre O.C.P.I.:

 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara
 • P.A.D. (Plan de aplasament si delimitare)
 • Releveu (unde este cazul)

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta folosind pagina de contact.