ALIPIRE

Alipirea unui imobil este operaţiunea prin care două sau mai multe imobile alăturate înscrise în cărţi funciare distincte se unesc într-un singur imobil, rezultând o singură carte funciară.

Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operaţiuni de modificare a imobilului au caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate.

Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial şi a unui act încheiat în formă autentică notarială.

Alipirea imobilelor alăturate se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativteritorială şi dacă sunt toate situate în intravilan sau toate în extravilan.

Operaţiunea de alipire a unui imobil este considerată finalizată în momentul înscrierii actului autentic de dezlipire/alipire în cartea funciară.

Acte necesare

  • Extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original;
  • Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
  • Actele de proprietate – copii xerox;
  • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
  • Certificat de urbanism – in original.
  • Acordul bancii privind alipirea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;