Intabularea constructiei

Lucrarea de înscriere construcție (casă) nouă în cartea funciară este o lucrare de actualizare a unui imobil care este deja intabulat, prin care se adaugă construcția nou construită. Pașii ce trebuie urmați sunt:

 • măsurarea construcției nou construite;
 • obținerea actelor necesare intabularii, eliberate de către autoritățile competente;
 • corelarea părții tehnice obținute în urma măsurătorilor cu partea juridică (actele) pusă la dispoziție de către proprietar;
 • depunerea la Oficiul de Cadastru a documentației cadastrale întocmite și ștampilate de către persoana autorizata ANCPI;
 • avizarea lucrării de către O.C.P.I.;

Măsurătoarea efectuată in teren este o măsurătoare topografică cu instrumente topografice de precizie prin care se poziționează construcția în sistemul de coordonate „Stereografic 1970”, se determină forma si suprafața acesteia.

Lucrarea se poate aviza cu sau fără relevee, decizia fiind luată de către proprietar după o consultare în prealabil cu specialiștii topourban.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE CONSTRUCȚIE NOUĂ (INTABULARE CONSTRUCȚIE)

 1. autorizația de construire – în formă legalizată
 2. certificat de atestare a edificării construcției (click pentru detalii) (eliberat de către primărie) – în formă legalizată;
 3. proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor – în formă legalizată
 4. certificat fiscal (de la Direcția Taxe si Impozite, unde sa fie menționată construcția, valoarea de impozitare a construcției și să fie obținut pentru „Cadastru-OCPI”) – original;
 5. actele de proprietate (contract de vânzare – cumpărare, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, după caz) – copie;
 6. cartea de identitate a proprietarului/proprietarilor – copie;
 7. planurile construcției anexă la autorizatia de construire întocmite de către arhitect (cu ștampila „vizat spre neschimbare”) – copie
 8. certificat energetic – copie
 9. extras de carte funciară (recent)
 10. certificat de nomenclatură stradală – dacă se dorește notarea denumirii străzii și a numărului poștal;
 11. Planul de amplasament si delimitare (PAD)– planul cadastral al terenului – copie

Mențiune: În cazul în care construcția este recepționată în stadiul de execuție parțială conform autorizației de construire, punctele 2 și 3 de mai sus se înlocuiesc cu procesul-verbal de recepție parțială și certificat de atestare a stadiului realizării construcției (de la primărie), ambele în formă legalizată;

Taxele O.C.P.I. – pentru intabularea construcției, Oficiul de Cadastru percepe o taxă de 60 lei + 0.05 % din valoarea de impozitare a construcției (menționată în certificatul fiscal);

– Dacă se dorește notarea adresei se mai adaugă o taxă de 60 lei;

– Dacă terenul este în categoria de folosință arabil(A) se achită o taxă de 60 lei pentru actualizarea în categoria de folosință curți-construcții (Cc);

Termenul de soluționare al documentației de către O.C.P.I. este de 15 zile lucrătoare. Se poate opta pentru regimul de urgentă, termenul fiind de 5 zile lucrătoare. Taxa de avizare în regim de urgență este de 5 ori taxa normală de avizare [ex: 300 lei(60 lei*5) + 0.25 % din valoarea de impozitare] termenul fiind de 5 zile lucrătoare.

Pentru orice alte detalii ne puteti contacta.