CADASTRU APARTAMENT

Situația in care apartamentul „nu are cadastru si intabulare”. Sunt necesare măsurători pentru întreg apartamentul, in urma prelucrării acestora o sa rezulte releveul apartamentului. Se întocmește documentația cadastrală in baza actelor de proprietate, se înregistrează documentația in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara, apoi documentația cadastrală se depune in format analogic la oficiul teritorial de către o persoana autorizată. Ne ocupam de tot procesul de depunere si avizare.

Prin recepția documentației, se realizează cadastrul si intabularea apartamentului.

⊕ Acte necesare pentru cadastru si intabulare

Pentru depunerea si recepția dosarului sunt necesare următoarele documente:

  • actele de proprietate – in forma legalizată

Actele de proprietate, in cazul apartamentelor pot avea următoarele situații, in funcție de modul de dobândire a acestora:

Situația A –  Cazul achiziționării de la o persoana fizica/juridica: contract vânzare -cumpărare, certificat de moștenitor (unde este cazul), inclusiv actele invocate in certificatul de moștenitor;

Situația B –  Cazul achiziționării prin instituțiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, etc): contract de vânzare-cumpărare sau contract de construire, proces verbal predare – primire apartament.

Pentru apartamentele achiziționate in rate se adaugă suplimentar contractul pentru plata in rate si dovada achitării integrale/adeverința de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumpărate in rate);

Situația C – Cazul dobândirii apartamentului in baza unei Sentințe Civile: copie conforma cu originalul (duplicat) emis de către judecătorie cu mențiunea definitiva si irevocabila;

Situația D – Cazul apartamentelor dobândite in baza Legii 112 / 1995 : copie legalizata contract vânzări – cumpărare

  • Certificat fiscal – cu mențiunea „cadastru si intabulare”, eliberat de către Primărie – Direcția Taxe si Impozite – in original;
  • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – fotocopii (xerox);
  • Schița apartamentului – anexă la contract (fotocopie)

⊕ Termene si detalii despre avizare:

Termenul de avizare a documentației de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (O.C.P.I.) este 18 de zile lucrătoare pentru avizarea in  regim normal sau 7 zile lucrătoare pentru regimul de avizare de urgenta. Taxa perceputa in regim normal este de 120 lei, iar in regim de urgenta este de cinci ori taxa normala (120 lei x 5 = 600 lei).

Lucrările sunt executate in conformitate cu legislația in vigoare si reglementările emise de A.N.C.P.I.


⊕ Documentele predate proprietarului

In urma avizarii dosarului se predau proprietarului urmatoarele documente:

  • incheiere de intabulare;
  • extras de carte funciara pentru informare;
  • releveul apartamentului;